Doktor Uzman / Hasta Sağlık Rehberi Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin.

Ön İncelemede Avukatın Rolü/Önemi Nedir? / Av. Pelin GÖKTUĞ

Yeni kanunla sağlık çalışanı, özel hastane / devlet hastanesi ayrımı yapılmaksızın tıbbi eylemlerinden ya da eylemsizliğinden dolayı şikâyet edildiğinde yargılama izninin verilip verilmeyeceği bu kurul tarafından araştırılıp değerlendirilir.

Ön İncelemede Avukatın Rolü/Önemi Nedir?

 

7406 Sayılı yasa ile hekim/diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecini takip ve değerlendirmeyle yükümlü bir “Mesleki Sorumluluk Kurulu” oluşturulmuştur. 15 Haziran 2022 Çarşamba tarihli resmi gazetede yayınlanan Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem Ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına Ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ile de sağlık çalışanına rücu kavramı düzenlenmiştir.

Yani sağlık çalışanı, özel hastane / devlet hastanesi ayrımı yapılmaksızın tıbbi eylemlerinden ya da eylemsizliğinden dolayı şikâyet edildiğinde yargılama izninin verilip verilmeyeceği bu kurul tarafından araştırılıp değerlendirilir. Soruşturma evresinde dosya içerisine tüm evrak ve deliller dikkatle ve özenle gönderilmelidir.

İlgili sağlık çalışanı, kurula vereceği ifade sonucunda dosya içerisinde yer alan deliller birlikte değerlendirilerek hakkında ceza davası açılıp açılmayacağına karar verilir. Tüm bu süreç büyük bir titizlikle takip edilmeli ve verilecek ifadeye sağlık çalışanı, sağlık hukuku alanında uzman bir avukatın desteği ile katılması çok daha sağlıklıdır. Çünkü bu süreçte dosya içerisinde önemli olan deliller, evraklar, ifadenin usulü, komplikasyon olup olmadığı ve özellikle dosyada onamın bulunup bulunmadığı konusunda ince bir titizlikle çalışılması halinde hekimin kastı olmadığı müddetçe soruşturma izni verilmesi pek olası değildir.

Bu nedenle bu aşamada dosyaya ilgili avukatın el atması çok mühimdir. Bu durum aslında kanserin erken teşhisi ile kişinin hayatta kalma olasılığının yükselmesi durumuna benzemektedir.

Avukat dosyaya ne kadar erken müdahale ederse inceleme bir o kadar sağlıklı ve titiz bir şekilde gerçekleşir. Avukatsız dosya takibinin handikabı ise şudur: Rücu.

Yönetmelik ile düzenlenen bu kavram doğrultusunda sağlık çalışanı ön soruşturma aşamasında hakkında dava açılmasına karar verilmesi halinde kasıt tartışması sağlık hukukuna aşina olan yargı önünde gerçekleşecektir.

Bu aşamada sağlık çalışanı için ilgili dosyada söz konusu hastasına yönelik eylem ya da eylemsizliğinde kastı var mı yok mu bu tartışma artık hukuki zeminde yapılacaktır. Bu da sağlık çalışanının elini zayıflatacak bir durumdur. İşte bu aşamada dosyaya yapılan müdahale gecikmiş bir müdahale olması riski taşımaktadır. 

Kasıt olduğu kararı mahkeme tarafından alınırsa ve sağlık çalışanı için tazminat davası açılmışsa işte bu aşamada devreye sağlık çalışanından rücu kavramı girecektir. Tüm bu handikapların risklerin gerçekleşmemesi adına dosyaya sağlık hukuku uzmanının ön soruşturma aşamasında dahil olması tüm soruşturma evresi için en sağlıklı olanıdır.

 

Av. Pelin GÖKTUĞ

Medikal Malpraktis Derneği Avukatı

 

Yazar Hakkında

Doktor Uzman
Doktor Uzman Aradığınız en iyi doktoru hızlıca bulun, size en yakın uzmanları keşfedin, hastalığınız hakkında doktorlarımızın paylaştığı makaleleri okuyun ve hemen bir randevu oluşturun! Yazara Ait Tüm Yazılar »

Yorum Yap